måndag 6 september 2010

Dialect ett steg närmare en börsnotering


Victoria Jonsson
tillträder som informationschef på Dialect AB med ansvar för PR, intern information och IR. Tjänsten är ny och är en del i processen att göra Dialect AB redo för en börsnotering. Victoria Jonsson kommer närmast från Prat PR där hon fungerat som seniorkonsult, med bland annat Dialect som kund. Victoria Jonsson började den 1 september.

– Victorias bakgrund och person är just det som Dialect AB behöver. Hon har ett driv och kompetens som kommer utveckla kommunikationen från Dialect AB ytterligare. Vi kommer under året att intensifiera våra relationer till kunder och marknaden, varför det är extra betydelsefullt att ha en intern kompetens för att hålla samman Dialects kommunikation, säger Mats Kraitsik Kalvik, vd på Dialect AB.

Dialect AB är Sveriges största återförsäljare till företag inom telekom. Verksamheten förändras. Dialect AB håller på att gå mot färre och större franchisetagare. I den processen är kommunikationen externt och internt av stor betydelse för att beskriva fördelarna av den nya strukturen för personal, kunder och andra intressenter.

– Det känns oerhört bra att börja på Dialect. Här finns ett starkt engagemang och en handlingskraft som tilltalar mig. Företaget står inför spännande utmaningar både internt i organisationen och med uttalade expansionsplaner, säger Victoria Jonsson, som sedan tidigare bland annat jobbat som journalist samt ansvarat för intern och extern information på Air Liquide Gas AB och SIS, Swedish Standards Institute.