måndag 31 augusti 2009

Efftel köper AHAs kundstock inom IP-telefoni

Efftel köper AHA's rörelse och kundavtal för IP-telefoni. Genom förvärvet stärker Efftel sin position i Skåne.

Efftel gör ytterligare ett förvärv för att öka sin lokala närvaro runt om i Sverige. Förvärvet kommer att ge AHA's befintliga kunder förbättrad service och support. Det blir nu också lättare för andra företag i södra Sverige att få tillgång till modern IP-telefoni och mobila växellösningar. AHA kommer efter förvärvet att vara återförsäljare för Efftel i södra Sverige.


”AHA har byggt upp en attraktiv kundbas för virtuella växeltjänster eller ”IP-centrex” i södra Sverige. Vi har samma syn på lösningar inom telefoni och Unified Communications för företag, så förvärvet och samarbetet känns helt naturligt”, säger Håkan Lund, VD för Efftel.

”Vi förstod att det krävdes mer muskler för att fortsätta växa. Efftel är det företag som bäst kan utveckla vår kundbas vidare. Efftels djupa erfarenhet och kompetens gör att jag känner mig trygg i att våra kunder får fortsatt god service”, säger AHA:s VD Jonas Skanby.”

”Hittills har IP-telefoni och mobila växellösningar varit vanligast i Stockholm. När Efftel nu blir mer närvarande i Skåne, blir det lättare för företag här att få lägre kostnader och bli mer effektiva med modern kommunikationsteknik”, säger Jonas Skanby vidare.

”Det här är ytterligare ett steg i Efftels expansion över Skandinavien. Genom AHA ökar Efftel nu sin närvaro i södra Sverige”, säger Efftels försäljningschef Mats Sandvik.

tisdag 25 augusti 2009

IP-telefoniföretaget FusionCom får ny delägare

IP-telefoniföretaget FusionCom som levererar företagstelefoni som tjänst får en ny ägarkonstellation då investmentföretaget Aggregate Media beslutar att investera i bolaget. FusionCom har fram tills idag varit privatägt.


FusionComs grundare och VD Joakim Turesson grundar beslutet om en ny ägarpositionering på att detta kommer att ge nya dimensioner i företagets exponering och expansion. FusionCom får med denna ägarstruktur en branschunik sits i de målgrupper som kommer att nås och därmed en ökad försäljnings- och marknadssatsning inom nischen IP-Centrex.

-Det är naturligtvis mycket glädjande och hedrande att Aggregate Media satsar på just FusionCom i en bransch med många aktörer och tekniska lösningar. Inte minst i ett läge med lågkonjunktur där vi trots detta går starkt framåt med en starkt ökande kundtillflöde och kan nu lägga i ytterligare en växel för att kunna ta emot ännu fler kunder och anknytningar i våra system. Med kunder som Tågia med upp emot 1000 anknytningar och tusentals ytterligare kundanvändare har vi nu möjligheten att agera snabbare och bättre på alla fronter, säger Joakim Turesson.

Peter Brodén, investeringsansvarig på Aggregate Media Funds kommenterar den senaste investeringen:

- Vi har bevakat utvecklingen inom IP-telefonibranschen under en längre tid och väntat oss denna utveckling som nu sker från fasta telefonväxlar till att företag köper telefonin som en tjänst över IP-nätet eller via det mobila nätet. Vi anser oss med FusionCom ha hittat ett bolag med en imponerande record av kund- och användarantal som går framåt på alla led där vi kan bidra med såväl kapital som kunskap för att ta bolaget ett antal ytterligare steg framåt positioneringsmässigt.

Marknaden för ip-telefoni och telefonväxlar är just nu väldigt aktiv. Vi har tidigare berättat om en annan företagsaffär, där iTell köper Telecom Valley.

söndag 23 augusti 2009

Åhlens går över till IP-telefoni

Åhlens har gått över till IP-telefoni och byter där med ut 2000 linjer som tidigare hanterades av TeliaSonera. Åhlens räknar med att omgående sänka sina telefonkonstnader med 40 %.

Men det är inte bara lägre kostnader som lockade, utan fler funktioner där man bland annat nu har fått ett avancerat köhanteringssystem.

Läs mer Åhlens övergång till IP-telefoni i Computer Sweden.

Helt klart är att IP-telefonin tar marknadsandelar i snabbt takt från den traditionella kretskopplade telefonin. Den oro som tidigare fanns är nu borta och fokus ligger på möjligheterna.

lördag 22 augusti 2009

Telefonväxel från Tele2

Tele2 lanserade i april 2009 den mobila telefonväxeln Tele2 Direct, en nätbaserad telefoniväxel för både små och stora företag. Tele2 Direct är helt flexibel och anpassas efter antal användare samt erbjuder avancerade växelfunktioner med full integration mellan fasta telefoner och mobiler. Därmed kan nu även mindre företag få tillgång till samma växelfunktioner som storföretag. Tekniken bakom Tele2 Direct kommer från Ericsson och Broadsoft.

- Telefonilösningar med avancerade växelfunktioner har fram tills nu i princip varit gjorda för större företag. Orsaken är att det har saknats enkla, anpassade och kostnadseffektiva lösningar för småföretag. Med Tele2 Directs flexibilitet, mycket låga investeringskostnader och utan några krav på antal användare tror vi att detta är en attraktiv lösning även för mindre företag, säger Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2.

Med Tele2 Direct får användaren en röstbrevlåda som stödjer både den fasta och mobila telefonen. Därmed slipper man krångel med dubbla röstsvar.

iTell köper Telecom Valley

iTell köper Telecom Valley AB för att erbjuda mer tekniskt avancerade telefonväxlar.

Det var under sommaren som kontraktet undertecknades och ledarna för de båda företagen är mycket nöjda med affären.

– Den stora anledningen till affären är iTells tekniska kunnande. Detta är en mycket tekniskt komplicerad bransch och vi har tidigare inte haft den kompetensen själva. iTell utvecklar egna
programsystem och kan på ett helt annat sätt erbjuda kundanpassade lösningar, säger Arne Kåby, vd för Telecom Valley.

Telecom Valleys grundteknik, som bygger på växelsystemet MX-One från Aastra med cirka 2 500 anknytningar, passar iTell perfekt då deras utrustning också baseras på en Ericssonplattform. Systemen kan därmed enkelt integreras.

– Dessutom finns en bra kundstruktur att bearbeta och utveckla. iTell kommer på sikt att både spara tid och pengar vad gäller den pågående expansionen i Sverige, säger Roger Gudmundsäter, vd för iTell.

Totalt har Telecom Valleys nya nätgrupperade växelsystem möjlighet att ansluta närmare 60 000 anknytningar inom fast telefoni, mobiltelefoni och IP-telefoni.

– iTells och Telecom Valleys växelsystem kommer att sammanlänkas, vilket då skapar ett av Sveriges största privatägda växelsystem inom telefoni som tjänst. Det finns en enorm utvecklingspotential som gynnar kunderna då vi tillsammans kan erbjuda fler och betydligt mer avancerade tjänster, avslutar Roger Gudmundsäter.

tisdag 18 augusti 2009

Telefonväxel - Guiden är lanserad

Guiden för dig som undersöker marknaden för att köpa en telefonväxel till företaget. Här kommer du att kunna hittar guider, nyheter och tips kring att välja en telefonväxel. Många företag använder fortfarande traditionella telefonväxlar, men de nya ip-baserade växlarna erbjuder både fler tjänster och lägre kostnader.